Dakopbouw
Niet vloeistofdicht
Wanneer de toplaag niet vloeistofdicht is dan kan zich vocht ophopen in de constructie, hievoor is het belangrijk dat er een afvoerput wordt toegepast welke zijdelingse toestroom van water mogelijk maakt (sijpelopeningen)

Vloeistofdichte betonconstructie
Als het beton vloeistofdicht is, dan is het belangrijk dat er geen kleine scheuren ontstaan, een flens is aan te bevelen.

Vloeistofdichte oppervlak
Bij een vloeistofdichte toplaag dient deze vooral vloeistofdicht te blijven

Vloeistofdichte tussenlaag
Wanneer sprake is van een isolatie materiaal dan dient dit te allen tijde droog te blijven, zowel boven als beneden de isolatielaag dient de constructie vloeistofdicht te zijn.